Jayanagar’s Trending food choices

Top Biryani Restaurants near Jayanagar, Bengaluru

Punjab Da Kitchen

4.3

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Mutton

Gufha Restaurant, Jayanagar

4.2

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Beverages, Mutton

Hot Griddle

4.2

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Royal Corner Multi-Cuisine Restaurant

4.2

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Andhra Ruchulu, Jayanagar

4.1

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Mutton, Fish

Golden OAK

4.1

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Gustoes Beer and Bouffage

4.1

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Biriyani Mane

4

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Mutton

Imperial Restaurant

4

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Mutton

Shanmukha Restaurant - Jayanagar 9th Block

4

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Biryanis and More Jayanagar

3.9

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken, Mutton

GRAZERS Resto-Bar

3.9

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Chicken

Hosatodaku

3.9

Jayanagar, Bengaluru

Biryani, Thali, Seafood, Fish